سیستم یکپارچه مدیریت منابع تجهیزات پزشکی pAMx

سیستم یکپارچه مدیریت منابع تجهیزات پزشکی با پشتوانه ای 15 ساله، در اکثر دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفته و فرایندهای مختلف مدیریت و نگهداشت تجهیزات پزشکی را در این مراکز تسهیل می بخشد.
با توجه به توسعه زیرساختهای سخت افزاری و فراگیر شدن استفاده از تبلت ها و تلفن های همراه هوشمند، از اوایل سال 1396، نسبت به بازنویسی و ارتقاء تمامی زیرساختهای نرم افزاری این سیستم اقدام کردیم و باعث افتخار است که تا پایان سال 1397 نرم افزارهای کلیه دانشگاه های علوم پزشکی که از این سیستم استفاده می کردند را به نسخه جدید به روزرسانی کردیم.
در قالب این زیر ساخت جدید، به طور مستمر و پیوسته مشغول طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری جدید هستیم که این نرم افزارها به سادگی می توانند در ارتباط با سیستم اصلی راه اندازی شده و کلیه اطلاعات مورد نیاز را به طور مشترک مورد استفاده قراردهند.
​​​​​​​

سیستم یکپارچه مدیریت منابع تجهیزات پزشکی pAMx

با توجه به تعداد بسیار زیاد تجهیزات در مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی و اهمیت دردسترس بودن آنها به طور دائمی و به علت گسترش و تنوع استفاده از تجهیزات تخصصی در مراکز مختلف، همچنین تنوع شرکت های سازنده و نمایندگی های آنها و ضرورت تصمیم گیری به هنگام و صحیح جهت خرید و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات، روشهای سنتی مدیریت تجهیزات کارآیی خود را از دست داده اند. از طرف دیگر با توسعه روزافزون فنآوری اطلاعات و مزایای آن در آینده نزدیک هماهنگی با سیستم های یکپارچه اطلاعاتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. مجموعه pAMx به عنوان یک سیستم نرم افزاری در جهت مدیریت اطلاعات تجهیزات و کنترل فرآیندهای مهم نگهداری پیشگیرانه (IPM) و کالیبراسیون طراحی و پیاده سازی شده است.
بعد از تجربه موفق توسعه و راه اندازی نرم افزار مدیریت اطلاعات و تجهیزات پزشکی pAMx در سطح کشور، نرم افزاری توسعه داده شد که علاوه بر مدیریت تجهیزات پزشکی با حداقل تغییرات قابلیت مدیریت تجهیزات در حوزه دیگر را نیز داشته باشد. این نرم افزار هم اکنون در بسیاری از مراکز درمانی نصب و راه اندازی شده است. از قابلیتهای مهم این نرم افزار پرتابل بودن آن و یکپارچگی با اپلیکیشن قابل نصب بر روی تبلت و موبایل می باشد.
در حال حاضر مجموعه های نرم افزاری فوق در 53 دانشگاه علوم پزشکی کشور و مراکز درمانی زیر مجموعه آنها نصب و راه اندازی شده است. با استفاده از نرم افزار فوق مدیریت تمامی تجهیزات موجود در مراکز درمانی (حدود 1000 بيمارستان) به صورت یکپارچه انجام می شود.​​​​​​​

​معرفی pAMx

طبقه بندی و کدینگ
یکی از مهمترین مسائلی که در تصمیم گیری های کلان در حوزه معاونت درمان تاثیر گذار است، طبقه بندی و کدینگ تجهیزات پزشکی است، به طوریکه در بخش بودجه بندی در سطح معاونت درمان نیاز است که مشخص شود هزینه مواد مصرفی و یا هزینه تجهیزات تصویربرداری و یا مواردی از این چنین در سطح کلان چقدر است تا مدیران ارشد بتوانند در طراحی و برنامه ریزی و بودجه بندی تصمیمات درستی بگیرند و البته با توجه به هزینه های بسیار زیادی که در این حوزه انجام می شود وجود اطلاعات دقیق برای تصمیم گیری بسیار لازم است. به همین دلیل تمامی ۷۰۰۰ نوع تجهیزات موجود در این نرم افزار توسط خبرگان حوزه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی طبقه بندی و کدگذاری شده است . لازم به ذکر است که طبقه بندی و کدگذاری تجهیزات موجود مستلزم هزینه و زمان بسیار زیادی است که استفاده از این نرم افزار مانع صرف هزینه دانشگاه در این حوزه می شود. البته بابد در نظر داشت که به غیر از هزینه برای طبقه بندی و کدینگ تجهیزات موجود، دانشگاه می بایست یک تیم مجزا تشکیل دهد که همواره تجهیزات جدید را طبقه بندی و کدگذاری کند که این خود نیازمند یک بودجه مستقل است اما در صورت استفاده از این نرم افزار وظیفه طبقه بندی و کدینگ تجهیزات جدید به عهده پرشیا شبکه می باشد و تمامی اطلاعات جدید به صورت رایگان و بدون محدودیت از سایت "تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران" به روز می شود . هیچ یک از نرم افزارهای مشابه نه تنها بانک اطلاعاتی مشابه این نرم افزار را ندارند بلکه شرکت های دیگر حتی متخصصینی نیز در این حوزه ندارند که بتواند چنین خدماتی را ارائه دهد. . این خدمات بدون قرارداد پشتیبانی تا زمانی که مجموعه درمانی از نرم افزار pAMx استفاده کند به آنها ارائه خواهد شد. 

فرم های PM  و کالیبراسیون به همراه دستورالعمل
فرمهای نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون نقش اساسی در کاهش هزینه های تعمیرات و خدمت رسانی به به بیمار را دارد لذا PM و کالیبراسیون تجهیزات و البته دستورالعمل آنها در سیستم PM بسیار مهم است که در نرم افزار فرم های یکی از شرکت ECRI و کالیبراسیون از شرکت PM موجود باشد. به همین دلیل است که فرم های استاندارد است، خریداری شده و به همراه دستورالعمل آن‐ دستورالعمل ها در یک کتاب health های معتبر در حوزه مجزا به نام "کالیبراسیون و نگهداری پیشگیرانه" چاپ شده است‐ در نرم افزار گنجانده شده است. البته ممکن است افرادی ادعای در اختیار داشت این فرم ها را داشته باشند که این مدعا وقتی ثابت می شود که آن افراد همانند پرشیا شبکه مدرکی (همانند چاپ دستورالعمل ها و اعمال آن در نرم افزار) ارائه دهند.
سیستم مدریت درخواست کالا (نیازسنجی)
کلیه فرآیندهای نیازسنجی و سیستم درخواست کالا مطابق با نیازهای دانشگاه های علوم پزشکی در این نرم افزار تعبیه شده است که در نرم افزارهای مشابه وجود ندارد
سیستم مدیریت اسقاط
کلیه فرایندهای کارشناسی اسقاط کالا مطابق با نیازهای دانشگاه علوم پزشکی تعبیه شده است
سیستم استاندارد سازی
کلیه فرآیندهای مورد نیاز جهت استانداردسازی بخشهای درمانی جهت استاندارد کردن تجهیزات مورد نیاز برای بخش در نرم افزار تعبیه شده است. بر اساس این روش خریدها بر اساس استاندارد انجام می شود و از خریدهای اضافی جلوگیری می شود


​اجزای سیستم pAMx

دائره المعارف جامع تجهیزات پزشکی
​​​​​​​یکی از ویژگی های منحصر به نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی استفاده از دائره المعارف جامع تجهیزات پزشکی است. در دائره المعارف بیش از ۷۰۰۰ نوع از تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی موجود در دنیا به همراه تعاریف تعداد زیادی از آنها ارائه شده است . این تعاریف که تعاریف استاندارد و بین المللی است به تمامی کاربران ‐ اعم از پرستاران، پزشکان و مسئولین تجهیزات پزشکی‐ کمک می کند تا در صورت عدم آگاهی از نحوه عملکرد دستگاه ، از نحوه عملکرد آن آگاه شوند. لازم به ذکر است که اطلاعات دائره المعارف به صورت رایگان و بدون محدودیت از سایت "تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران" که در ماه بیش از 10000 بازدید کننده دارد و به عنوان یکی از مراجع برای آگاهی از عملکرد دستگاهها استفاده می شود به روز می شود. . هیچ یک از نرم افزارهای مشابه نه تنها بانک اطلاعاتی مشابه این نرم افزار را ندارند بلکه شرکت های دیگر حتی متخصصینی نیز در این حوزه ندارند که بتواند چنین خدماتی را ارائه دهد. این خدمات بدون قرارداد پشتیبانی تا زمانی که مجموعه درمانی از نرم افزار pAMx استفاده کند به آنها ارائه خواهد شد.
ارائه هوشمند و تطبیق کد های UMDNS به کاربران
در بانک اطلاعاتی مربوط به دائره المعارف تجهیزات پزشکی، کدهای UMDNS  با تجهیزات پزشکی تطبیق داده شده اند به طوری که نیازی نیست کاربر برای پیدا کردن کد UMDNSبه بانک اطلاعاتی آن به طور مجزا مراجعه کند و بر اساس پروسه پیچیده ای که  UMDNS  تعربف کرده است کدمورد نظر خود را پیدا کند، بلکه با تعیین نوع دستگاه، نرم افزار به صورت هوشمند کد مربوطه را به کاربر ارائه می کند...  لازم به ذکر است  که اطلاعات مربوط به کد به صورت رایگان و بدون محدودیت از سایت "تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران" انجام می شود هیچ یک از نرم افزارهای مشابه نه تنها بانک اطلاعاتی مشابه این نرم افزار را ندارند بلکه شرکت های دیگر حتی متخصصینی نیز در این حوزه ندارند که بتواند چنین خدماتی را ارائه دهد. این خدمات بدون قرارداد پشتیبانی تا زمانی که مجموعه درمانی از نرم افزار  pAMx استفاده کند به آنها ارائه خواهد شد.
ارائه هوشمند و تطبیق کد های FDA به کاربران
در بانک اطلاعاتی مربوط به دائره المعارف تجهیزات پزشکی، کدهای FDA  با تجهیزات پزشکی تطبیق داده شده اند به طوری که نیازی نیست کاربر برای پیدا کردن کد FDA  به بانک اطلاعاتی آن به طور مجزا مراجعه کند و بر اساس پروسه پیچیده ای که  FDA  تعربف کرده است کدمورد نظر خود را پیدا کند، بلکه با تعیین نوع دستگاه، نرم افزار به صورت هوشمند کد مربوطه را به کاربر ارائه می کند.  لازم به ذکر است  که اطلاعات مربوط به کد به صورت رایگان و بدون محدودیت از سایت "تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران" انجام می شود هیچ یک از نرم افزارهای مشابه نه تنها بانک اطلاعاتی مشابه این نرم افزار را ندارند بلکه شرکت های دیگر حتی متخصصینی نیز در این حوزه ندارند که بتواند چنین خدماتی را ارائه دهد. این خدمات بدون قرارداد پشتیبانی تا زمانی که مجموعه درمانی از نرم افزار  pAMx استفاده کند به آنها ارائه خواهد شد.

پالایش اطلاعات برای ورود اولیه اطلاعات
بزرگترین معضل در حوزه تجهیزات پزشکی چند نام داشتن دستگاهها و البته دقیق نبودن کارشناسان نسبت به دستگاههای مشابه با قابلیت های ویژه است که بعضا همین قابلیتها باعث اختلاف قیمت چند صدمیلیونی می شود . لازم به ذکر است که بر اساس استانداردهای مختلف هریک از این دستگاههای مشابه با قابلیت های ویژه، باید به تعداد خاصی در هر بخش های بیمارستانی وجود داشته باشد، حال اگر اطلاعات موجود در نرم افزار که عامل تصمیم گیری برای خرید است نتواند این تفکیک را قایل شود عملا خرید چنین نرم افزاری بی معنی خواهد بود چرا که گزارش های مورد نظر که از نرم افزار گرفته می شود با ضریب خطای بالا به مدیران ارسال می شود که کمکی در مدیریت هزینه و طراحی بخش های درمانی و تجهیز بخش ها نمی کند. لذا در فاز اول ورود اطلاعات که توسط پرشیا شبکه انجام می شود، یک گروه متخصص از مهندسین پزشک وظیفه تفکیک اطلاعات و ارتباط برقرار کردن با مسئولین تجهیزات به منظور تعیین نوع دقیق قابلیت های دستگاه ههای مشابه را دارند. در نتیجه اطلاعات به تفکیک و دقیق وارد سیستم می شود (به این فرآیند پالایش اطلاعات گفته می شود) در نظر داشته باشید که هیچ یک از تولید کنندگان نرم افزارهای مشابه توانایی ارائه چنین خدمتی را ندارند چرا که تمامی شرکت ها صرفا انفورماتیکی هستند و تجربه و تخصصی در حوزه تجهیزات پزشکی ندارند. علاوه بر آن برای انجام چنین پالایشی نیازمند به یک بانک اطلاعاتی همانند دائره المعارف است که هیچ یک از تولیدکنندگان آن را در اختیار ندارند.
قابلیت تولید QR Code
برای هر دستگاه به طور مجزا یک QR Code تولید می شود که قابلیت چسباندن برروی دستگاه را دارد و به وسیله آن به می توان مشخصات دستگاه دسترسی پیدا کرد.
قابلیت ثبت PM و کنترل گروهی
قابلیت ثبت PM و کنترل کیفی گروهی در این سیستم تعبیه شده است
قابلیت استفاده از نرم افزار  برروی تبلت
قابلیت استفاده از نرم افزار برروی تبلت فراهم شده است. قابلیت فوق دارای هزینه مجزا می باشد


اپلیکیشن سامانه مدیریت منابع تجهیزات پزشکی
در کنار سامانه های مدیریت تجهیزات پزشکی، قابلیت مدیریت تجهیزات پزشکی بر روی تبلت، یکی از نیازهای روزمره بخش تجهیزات پزشگی در مراکز درمانی است.اپلیکیشن مدیریت منابع تجهیزات پزشکی علاوه بر فراهم کردن امکان انجام برخی از فرایندهای جاری بر روی تبلت، امکان دریافت سریع اطلاعات تجهیزات پزشکی از طریق QR Code مندرج بر روی دستگاه و ثبت سریع درخواست 0تعمیر و پیگیری تعمیرات جاری آن را نیز فراهم می کند.
​​​​​​​

دریافت اپلیکیشن مدیریت منابع تجهیزات پزشکی از کافه بازار

​مشتریان pAMx

سازمان انتقال خون ایران
بهداشت و درمان صنعت نفت کل کشور

دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور:

1  اراک
2  اردبیل
3  ارومیه
4  اسدآباد
5  اسفراین
6  اصفهان
7  البرز (کرج)
8  ایران
9  ایرانشهر
10  ایلام
11  آبادان
12  بابل

13  بم
14  بوشهر
15  بهبهان
16  بیرجند
17  تبریز
18  تربت جام
19  تربت حیدریه
20  تهران
21  جندی شاپور اهواز
22  جیرفت
23  خراسان شمالی (بجنورد)
24  خمین

25  دزفول
26  رفسنجان
27  زابل
28  زاهدان
29  زنجان
30  ساوه
31  سبزوار
32  سمنان
33  سیرجان
34  شاهرود
35  شوشتر
36  شهرکرد

37  شهید بهشتی
38  شهید صدوقی یزد
39  قزوین
40  قم
41  کاشان
42  کردستان
43  کرمان
44  کرمانشاه
45  گلستان
46  گناباد
47  گیلان
48  لارستان

49  لرستان
50  مازندران
51  مراغه
52  مشهد
53  نیشابور
54  هرمزگان
55  همدان
56  یاسوج (کهگیلویه و بویر احمد)

بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی:

آتیه    بهمن    میلاد    قلب شهید رجایی        بقیه الله تهران    دی    مهراد تهران    آراد تهران     محب مهر     سینای اصفهان    نیکان    بین المللی تبریز    پارس رشت    کهریزک     محک تهران    اميد    کلينيک بصیر
​​​​​​​