تمدید احراز صلاحیت پرشیا شبکه توسط شورای عالی انفورماتیک - اسفند 1396

احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور در تاریخ 8 اسفند ماه 1396 انجام شده و این شرکت در زمینه فعالیت های زیر رتبه 4 را به دست آورده است:

  • ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری یا بسته های نرم افزاری حامل محتوا
  • تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری

تمدید احراز صلاحیت پرشیا شبکه توسط شورای عالی انفورماتیک