استخدام برنامه‌نویس اندروید (Android)

شرکت پرشیا شبکه جهت گسترش بخش تولید نرم افزار خود برنامه‌نویس اندروید استخدام می کند.

آشنایی با Team Foundation Server تاثیر به سزایی در موفقیت در این موقعیت شغلی خواهد داشت.
 

مهارت های مورد نیاز برای این موقعیت شغلی به شرح زیر می باشد:
 

  • تسلط به کاتلین برای همکاری در این موقعیت شغلی الزامی است. 
  • تسلط کافی بر کتابخانه‌ها و ابزارهای داخلی و Third Party اندروید از جمله Retrofit, Room, Firebase
  • تسلط کافی بر Architecture Components و توانایی پیاده‌سازی پروژه‌ها بر اساس معماری MVVM با استفاده از ابزارهایی همچون ViewModel, LiveData, Paging, Navigation, DataBinding
  • تسلط کافی بر مفاهیم و پیاده‌سازی Dependency Injection و توانایی کار با یکی از ابزارهای Dagger - Koin - Hilt
  • تسلط کافی به مفاهیم و پیاده‌سازی برنامه‌نویسی Asynchronous و توانایی کار با  Kotlin Coroutines و RxJava/RxAndroid
  • تسلط کافی بر مفاهیم فراخوانی RESTful API

برای ارسال رزومه از طریق سایت جابینجا از لینک زیر استفاده فرمایید:

https://jobinja.ir/companies/persiabme/jobs/Rz1U

فرم درخواست همکاری با پرشیا شبکه